Page 5 - Bh cephe katalog
P. 5

5

        What is curtain wall?         Long-lasting ;             Giydirme cephe nedir?        Uzun ömürlüdür ;
        Curtain wall is the durable and functional  Aluminum is the material with highest  Giydirme cephe çeşitli taşıyıcı tip  Her iklim koşulunda doğa şartlarına en
        combination of main and intermediary  durability against elements under every  binalarda, binanın dış yüzünün alüminyum  dayanıklı malzeme alüminyumdur.
        bearing components made from aluminum  weather condition.          malzemeden kullanılan ana ve ara taşıyıcı  Ağaçtan 43, PVC`den 23 kat daha
        on the exterior of the buildings for various  It is 43 times stronger than tree and 23 times  elemanların dayanıklı ve fonksiyonel  sağlamdır. Alüminyum; rutubet tutmaz,
        bearing type buildings and integration with  stronger than PVC. Aluminum does not humid,  bir şekilde bir araya getirilmesi, cam,  şişmez, bozulmaz, çekmez, çatlamaz.
        glass, composite plate or aluminum plate etc.  swell out, corrupted, shrink or crack. It does  kompozit levha veya alüminyum levha gibi  Ültraviyole ışınlarına karşı koruyucu
        construction materials.        not require protective measures against  yapı malzemeleri ile bütünleştirilmesidir. tedbirler gerektirmez, bakımı kolaydır.
                           ultraviolet rays and it is maintenance friendly.
        Advantages of curtain wall                          Giydirme cephe avantajları     Çevrecidir;
        Protects from sunrays and harmful external  Environmentalist;        Güneş ışınlarından ve zararlı dış  Alüminyum üretimden tüketime çevrecidir;
        factors.               Aluminum is environmentalist from production  etkilerinden korur.     geri dönüşümlüdür, sağlıklıdır, doğaya
        Protects the buildings from rain, kinetic energy,  to consumption; it can be recycled; it is  Binaları yağmurdan, kinetik enerjiden,  ve ekonomiye katkı sağlar...
        absorbing water of doors, relative humidity  healthy; it contributes both to the nature and  kapılar su emmesinden nispi rutubetten,
        and noise.              economy…                gürültüden korur.         Renklidir;
        It provides energy saving by allowing the use of               Yalıtım kullanılmasına imkan sağlayarak  Alüminyum her zevke hitap eder ve
        insulation.              Colorful;                enerji tasarrufu sağlar.      istenilen her renge boyanabilir. Boya
        It prevents the cracks from appearing and  Aluminum addresses every taste and can  Çatlakların görünmesini önler, muhtemel  alüminyumun
        eliminates possible plumb errors.   be painted in any color. Paint increases  şakul hatalarını giderir.    koruyucu direncini ve dayanıklılığını
        Does not cause color and pattern impairments.  the protective resistance and durability of  Renk ve doku bozuklukları olmaz. arttırır.
        Minimizes the maintenance and repair. aluminum.               Bakım ve onarım en aza iner.
        Environment friendly.                             Çevre dostudur.          Yaygındır;
        Functional.              Prevalent;               Fonksiyoneldir.          Alüminyumun kullanımı 1975 yılından
        Aesthetic.              Aluminum use has increased by 85% per  Estetiktir.            bu yılına Avrupa`da kişi başına %85,
        Lightweight.             person in Europe and 153% per person in  Hafiftir.            Japonya’da %153 oranında artmıştır.
        Advantages of aluminum        Japan since 1975.
        Unlimited;                                  Alüminyumun avantajları      Teknolojiktir,
        As it is a very functional material, it is produced  Technological,     Sınırsızdır;            Otomobilden uzay mekiğine, ambalajdan
        in unlimited quantity and shape…   Aluminum is used in automobile to space  Son derece fonksiyonel bir malzeme oluşu  inşaata, trenden uçağa, karoserden
                           shuttle, packaging to construction, train to  sınırsız sayı ve şekilde üretilmesini sağlar.. dekorasyona, iletişimden ısı yalıtımına ve
        Flexible;               aircraft, body to decoration, communication to               daha birçok alanda
        It has endless design flexibility; it is decorative;  thermal insulation and in several more fields. Esnektir;
        it can be carried easily; it can be set in any                Tasarım esnekliği sonsuzdur, dekoratiftir,
        shape; it is used in every area of life. It is                kolay taşınabilir, her şekle girebilir, hayatın
        produced with a strength and hardness that                  her alanında kullanılır. Tüm malzemelerle
        can compete with all other materials.                     rekabet edebilecek güç ve sertlikte
                                               üretilebilir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10